Search
Close this search box.

2024 relocation to Welbourne site

We are awaiting confirmation of the official date for the long anticipated move to the brand new purpose built Welbourne Health centre facility and subsequent closure of Dowsett road and Tottenham Hale sites. We have been assured that this will happen this year following a delay.

Many of our patients have been very engaged with this and thank you to all who have attended the meetings about this and the PPG where you have had a chance to talk about this and receive updates from us. Following feedback we now have a dedicated team to liaise with patients about the move and discuss some of the timeframes, challenges and concerns some of you may have about the move. If you have any questions please do contact us and ask to speak with the “Welbourne liaison team” who will be more than happy to help with any queries.

Patients and staff are very excited about the move and we thank everyone’s patience and enthusiasm. With this in mind, as soon as we are able we will plan an “open house” event ahead of the move for patients who would like to become more familiar with the site before we are moved in. Watch this space for updates on when this will be.

Relocation of Dowsett Road Surgery and Tottenham Hale Medical
Practice to the Welbourne Health Centre
Questions from our October Q&A!

 1. Where will my surgery be moving to? Ameliyatım nereye taşınacak?
  Both surgeries will be moving to new purpose built and state of the art facilities on Monument Way. The new location is
  within a 10-minute walk from both surgeries.
  Her iki ameliyathane de Monument Way’deki yeni amaca yönelik inşa edilmiş ve son teknolojiye sahip tesislere
  taşınacak. Yeni lokasyon her iki ameliyathaneye de 10 dakikalık yürüme mesafesindedir.
 2. Why is my surgery moving? Ameliyatım neden ilerliyor?
  Moving to a new facility would mean services can be improved and we can continue to provide the best possible care
  to our patients.
  The new location will provide better healthcare facilities for our patients including more consultation and treatment
  rooms, an improved waiting area, and flexible community space.
  Yeni bir tesise taşınmak, hizmetlerin iyileştirilebileceği ve hastalarımıza mümkün olan en iyi bakımı sağlamaya devam
  edebileceğimiz anlamına gelir.
  Yeni lokasyon, hastalarımıza daha fazla muayene ve tedavi odası, iyileştirilmiş bir bekleme alanı ve esnek topluluk alanı
  dahil olmak üzere daha iyi sağlık hizmetleri olanakları sağlayacak.
 3. What do I need to do? Ne yapmaya ihtiyacım var?
  You do not need to do anything!
  You will remain registered with your current practice. You will receive a text message and/or letter confirming the address
  of the new surgery and the date it will open. This is expected to happen in April 2023; however, this may change as
  plans progress. Updates will also be posted on our website.
  Hiçbir şey yapmanıza gerek yok!
  Mevcut uygulamanıza kayıtlı kalacaksınız. Yeni muayenehanenin adresini ve açılacağı tarihi teyit eden bir kısa mesaj
  ve/veya mektup alacaksınız. Bunun Nisan 2023’te gerçekleşmesi bekleniyor; ancak planlar ilerledikçe bu durum
  değişebilir. Güncellemeler ayrıca web sitemizde de yayınlanacaktır.
 4. What will happen to my medical records? Tıbbi kayıtlarıma ne olacak?
  Your medical records are stored securely on the practice IT system and no change will need to take place as part of the
  surgery moving.
  Tıbbi kayıtlarınız muayenehanenin BT sisteminde güvenli bir şekilde saklanır ve ameliyatın taşınması sırasında
  herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmaz.
 5. Will I still be able to see my usual GP or clinician? Yine de her zamanki aile hekimimi veya klinisyenimi
  görebilecek miyim?
  2
  You will still be able to have appointments with the same team of GPs and clinicians as they do now, but you will access
  care at a new, more accessible, location that is better equipped for the purpose of providing modern healthcare.
  Şu anda olduğu gibi aynı pratisyen hekim ve klinisyen ekibiyle randevu almaya devam edebileceksiniz, ancak modern
  sağlık hizmeti sunmak amacıyla daha donanımlı, yeni, daha erişilebilir bir konumda bakıma erişebileceksiniz.
 6. Will there be parking at the new location? Yeni yerde otopark olacak mı?
  There is no allocated parking at the new facility, as the council are keen to encourage residents to use more sustainable
  travel methods. However, the building is a short walk away from both old sites, and is located next to Tottenham Hale
  bus, train, and tube station!
  Belediye, sakinleri daha sürdürülebilir seyahat yöntemlerini kullanmaya teşvik etme konusunda istekli olduğundan, yeni
  tesiste tahsis edilmiş park yeri bulunmuyor. Ancak bina her iki eski bölgeye de kısa bir yürüyüş mesafesindedir ve
  Tottenham Hale otobüs, tren ve metro istasyonunun yanında yer almaktadır!
 7. Will the new location be accessible for disabled people or those with mobility issues? Yeni konum engelli
  kişiler veya hareket etme güçlüğü çeken kişiler için erişilebilir olacak mı?
  Yes, the building will be fully compliant with the Equalities Act 2010, which means all new buildings must have disabled
  access.
  Evet, bina 2010 Eşitlik Yasası’na tam uyumlu olacak, bu da tüm yeni binaların engelli erişimine sahip olması gerektiği
  anlamına geliyor.
 8. What if I don’t want to continue being a patient at this practice? Bu muayenehanede hasta olmaya devam
  etmek istemezsem ne olur?
  Everyone has the option to choose where they access GP services. If you would prefer to transfer to an alternative
  surgery, please use the NHS Find a GP service to find a practice local to you and contact them directly.
  Herkes GP hizmetlerine nereden erişeceğini seçme seçeneğine sahiptir. Alternatif bir cerrahiye geçmeyi tercih
  ederseniz, lütfen NHS GP Bul hizmetini kullanarak size yakın bir muayenehane bulun ve onlarla doğrudan iletişime
  geçin.
 9. Who do I talk to if I have more questions? Daha fazla sorum olursa kiminle konuşacağım?
  Contact reception and you will be put in touch with a member of our ‘Welbourne Liaison Team’, who will be able to help.
  Resepsiyonla iletişime geçtiğinizde size yardımcı olabilecek ‘Welbourne İrtibat Ekibimizin’ bir üyesiyle iletişime
  geçeceksiniz.